Αίτηση υποψηφίου

Αίτηση υποψηφίου

Οι αιτήσεις για το νέο ακαδημαϊκό έτος είναι ανοιχτές, παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα.

Οι προθεσμίες για την αίτηση είναι:

  • Πρώτη προθεσμία: 30 Ιουνίου.
  • Δεύτερη προθεσμία: 27 Σεπτεμβρίου.
  • Δίδακτρα: 3.850,00 €.

Candidate application form
Fields with an asterisk (*) are mandatory.

PERSONAL DATA


ADDITIONAL INFO FOR GREEK CANDIDATES


CONTACT DETAILS


ADMISSION QUALIFICATIONS


ENGLISH LANGUAGE


OTHER QUALIFICATIONS


ACADEMIC REFERENCES


USER CONSENT


ATTACHMENTS

Upload all relative documents for your application. Please take into consideration all filetype and filesize restrictions.
(pdf – maximum size 2 ΜΒ)

BSc degrees and relevant transcripts

Please upload 1 to 4 files (pdf – maximum size/file 2 ΜΒ).
If you have not received your degree yet, use File 1 field to upload a current transcript of your records.
(pdf/jpg – maximum size 2 MB)
(pdf/jpg – maximum size 2 MB)
(pdf/jpg – maximum size 2 MB)
(pdf/jpg – maximum size 2 MB)
(pdf/jpg – maximum size 2 MB)
(pdf – maximum file size 2 MB)
(pdf – maximum file size 2 MB)

Important

After submitting, ensure that you are shown the message that “Your application was submitted successfully”. If not, the application has not been submitted and you need to check for errors in fields, as well as type and size issues of attached files.
=

Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.
Μετάβαση στο περιεχόμενο