Συνέδρια

Συνέδρια

Global Oil & Gas Black Sea and Mediterranean Conference

Το ΠΜΣ συμμετείχε στο Συνέδριο Global Oil & Gas Black Sea and Mediterranean Conference, στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo, 23 και 24 Σεπτεμβρίου 2015.
Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.
Μετάβαση στο περιεχόμενο