Επικοινωνία

Επικοινωνία

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διεύθυνση

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
Πανεπιστημιούπολη Καβάλας
Τμήμα Χημείας
Τ.Κ. 65404 - Άγιος Λουκάς
Καβάλα

Τηλέφωνα

e-mail

mscpet@ihu.gr

Admissions & Aid

Undergraduate

Phone number 123 0039 68886

Graduate and Professional

Phone number 123 0039 68886

Commuity Safety

Phone number 123 0039 68886

Visitor Information

Phone number 123 0039 68886

Employment

Phone number 123 0039 68886

Media Inquiries

Phone number 123 0039 68886

UniCamp Medicine

Phone number 123 0039 68886
Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.
Μετάβαση στο περιεχόμενο