Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Το ΠΜΣ στην Τεχνολογία Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου προσφέρει τη δυνατότητα παρακολούθησης μέρους των μαθημάτων του μέσω εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.
Μετάβαση στο περιεχόμενο