Εξοπλισμός

Εξοπλισμός

Στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος πιστεύουμε ότι οι εγκαταστάσεις παίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της αριστείας του Ιδρύματος, τόσο στη διδασκαλία όσο και στην έρευνα. Έχουμε επενδύσει 20.000.000 € για όργανα υψηλής τεχνολογίας που φέρουν το ΔΙ.ΠΑ.Ε. στην αιχμή της έρευνας και της καινοτομίας. Αυτή μας η πολιτική, μαζί με το διεθνούς κύρους επιστημονικό περιοδικό Journal of Engineering Science and Technology Review (JESTR – αναφέρεται στη Scopus) δείχνει την αποφασιστικότητά μας να προσφέρουμε το υψηλότερο δυνατό επίπεδο σπουδών στους φοιτητές μας, τη Βιομηχανία και την επιστημονική κοινότητα όπου ανήκουμε.

Οι φοιτητές του ΠΜΣ στην Τεχνολογία Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου θα έχουν τη μοναδική ευκαιρία να εκπαιδευτούν σε ένα σύνολο από πολύ ακριβά όργανα, που αναγνωρίζονται στη βιομηχανία και την επιστήμη ως κορυφαία στη μελέτη πορωδών μέσων, δηλαδή την «καρδιά» μιας δεξαμενής πετρελαίου και φυσικού αερίου. Είναι σχεδόν αδύνατο σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου για έναν μεταπτυχιακό φοιτητή να έχει την ευκαιρία να αποκτήσει εμπειρία με όλα αυτά τα όργανα, κυρίως διότι στα μεγάλα Πανεπιστήμια τέτοιου είδους εξοπλισμός είναι συνεχώς κατειλημμένος, αφήνοντας πολύ μικρό χρονικό περιθώριο στους νέους επιστήμονες να τον χρησιμοποιήσουν.

Στo ΔΙ.ΠΑ.Ε., η φιλοσοφία μας για τη χρήση των εγκαταστάσεων συνοψίζεται ως «ερευνητικό σύστημα ανοιχτού εργαστηρίου» (ROLware), όπου παρέχεται αδιάλειπτη 24/7 πρόσβαση στους κατάλληλους χρήστες. Το μόνο που χρειάζεστε είναι να επιλέξετε το εργαστήριο στο οποίο θέλετε να εξασκηθείτε και στη συνέχεια να κανονίσετε ένα ραντεβού με τους τεχνικούς μας για ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο. Μετά από αυτό, μπορείτε να κάνετε κράτηση του οργάνου για ένα χρονικό διάστημα και να εργαστείτε για το δικό σας έργο.

Μεταξύ πολλών οργάνων, εξοπλισμού και εργαστηριακών συστημάτων διαθέτουμε τις παρακάτω ομάδες:

ΑΚΤΙΝΕΣ-Χ

Επιστημονικός εξοπλισμός

Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.
Μετάβαση στο περιεχόμενο