Δίδακτρα

Δίδακτρα

Τα δίδακτρα για την παρακολούθηση του Προγράμματος ανέρχονται σε 3.850 €. Οι προθεσμίες αιτήσεων και εγγραφών ανακοινώνονται εγκαίρως από τον επίσημο ιστότοπο του Προγράμματος, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία (Ν. 4485/2017, Άρ. 35).

Η πληρωμή των διδάκτρων μπορεί να γίνει σε 3 δόσεις μέσω κατάθεσης στον τραπεζικό λογαριασμό του Προγράμματος:

  1. 1.500,00 € μετά την εγγραφή.
  2. 1.500,00 € στο τέλος του 1ου Εξαμήνου.
  3. 850,00 € στο τέλος του 2ου Εξαμήνου.

Όνομα Τράπεζας: Τράπεζα Πειραιώς
Swift: PIRBGRAA
Δικαιούχος: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
IBAN: GR4101722460005246082707112

Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.
Μετάβαση στο περιεχόμενο