Ημέρες Καριέρας

Ημέρες Καριέρας

Ημέρα Καριέρας που διοργανώθηκε από το ΠΜΣ στις 27 Μαρτίου 2014, παρουσία εκπροσώπων πολλών πολυεθνικών πετρελαϊκών εταιριών.

Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.
Μετάβαση στο περιεχόμενο