Καριέρα

Καριέρα

Η καριέρα σας ξεκινά εδώ

Όπου η ακαδημαϊκή γνώση συναντά την Πρακτική Άσκηση σε πραγματικές βιομηχανικές συνθήκες

Στο ΠΜΣ στην Τεχνολογία Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου, συνδυάζουμε το καλύτερο δυνατό ακαδημαϊκό Πρόγραμμα Σπουδών με την Πρακτική Άσκηση σε πετρελαϊκές βιομηχανίες για όλους τους μεταπτυχιακούς φοιτητές μας. Με αυτόν τον τρόπο, οι φοιτητές αντιλαμβάνονται τις παραμέτρους της τεχνολογίας πετρελαίου και φυσικού αερίου σε πραγματικές συνθήκες, σε συνεργασία με τοπικές και ξένες βιομηχανίες και οργανισμούς.

Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.
Μετάβαση στο περιεχόμενο