Home

International Hellenic University | Kavala Campus

MSc in Oil & Gas Technology

Καλώς ορίσατε

Το ΠΜΣ στην Τεχνολογία Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου (MSc in Oil & Gas Technology) συνδυάζει τα γνωστικά αντικείμενα του Μηχανικού και της Τεχνολογίας με το πεδίο της Διοίκησης Επιχειρήσεων (Business Engineering Science and Technology - MBEST), κάτι πλέον παγκοσμίως περιζήτητο στη Βιομηχανία και σε διεθνείς Οργανισμούς. Διοργανώνεται από το Τμήμα Χημείας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.), στην Πανεπιστημιούπολη Καβάλας.

Το Πρόγραμμα διαρκεί 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα και παρέχει συνολικά 90 διδακτικές μονάδες (ECTS).

Είναι ένα άκρως ακαδημαϊκό αλλά και επαγγελματικό Πρόγραμμα που παρέχει γνώσεις και δεξιότητες σε όσους ενδιαφέρονται είτε να συνδέσουν το τεχνικό αντικείμενο της Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου με τη διαχείρισή του σε επίπεδο Manager, είτε να κατανοήσουν σε βάθος τις τεχνικές λεπτομέρειες που βρίσκονται πίσω από σύνθετες διοικητικές αποφάσεις στο συγκεκριμένο πεδίο. Είναι ιδανικό ακόμα και για προωτοεισερχόμενους στο χώρο της βιομηχανίας του Πετρελαίου και του Φυσικού Αερίου και πλήρως αναγνωρισμένο από το ελληνικό Κράτος (βλ. σχετική ενότητα ΦΕΚ ΠΜΣ).

Είπαν για εμάς

Σχόλια των αποφοίτων μας
0

Φοιτητές

0

Εθνικότητες

0

Αλλοδαποί φοιτητές

0

Μόνιμοι & επισκέπτες Καθηγητές

Προϋποθέσεις εισαγωγής

Υπόβαθρο

Φοιτητές με άριστη επίδοση σε προπτυχιακές σπουδές στο αντικείμενο του Μηχανικού ή σχετικά γνωστικά αντικείμενα όπως Γεωλογία, Φυσική, Χημεία ή Μαθηματικά, από ελληνικά ή ξένα Πανεπιστήμια γίνονται αποδεκτοί στο Πρόγραμμα χωρίς άλλες προϋποθέσεις. Άλλοι υποψήφιοι μπορούν να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα με πιθανή απαίτηση την παρακολούθηση προπτυχιακών μαθημάτων του αντικειμένου της Τεχνολογίας Πετρελαίου του Τμήματος Χημείας (τεχνολογία παραγωγής και γεωτρήσεων).

Παράλληλα με τα ακαδημαϊκά προσόντα, για την επιλογή του υποψηφίου λαμβάνονται υπόψη στοιχεία όπως τα κίνητρα και η επαγγελματική του προϋπηρεσία. Γίνονται επίσης δεκτοί επαγγελματίες του χώρου με σχετική προϋπηρεσία.

Γλώσσα

Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας.

Πληροφορίες

Εκπαίδευση εξ αποστάσεως

Το ΠΜΣ στην Τεχνολογία Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου προσφέρει τη δυνατότητα παρακολούθησης μέρους των μαθημάτων του μέσω εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Δίδακτρα

Τα δίδακτρα για την παρακολούθηση του Προγράμματος ανέρχονται σε 3.850 €. Οι προθεσμίες αιτήσεων και εγγραφών ανακοινώνονται εγκαίρως από τον επίσημο ιστότοπο του Προγράμματος, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.

distance_learning

Εκπαίδευση εξ αποστάσεως

Join our newsletter

Συχνές ερωτήσεις

Ποιος μπορεί να κάνει αίτηση;
Το ΠΜΣ στην Τεχνολογία Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου είναι ειδικά σχεδιασμένο για Μηχανικούς και αποφοίτους συναφών επιστημών (Χημείας, Γεωλογίας, Μαθηματικών, Λογιστικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων κ.λπ.).
Μπορώ να παρακολουθήσω το ΠΜΣ εάν δεν έχω υπόβαθρο σπουδών Μηχανικού ή συναφών θετικών επιστημών;
Ναι, αλλά πιθανόν να πρέπει να παρακολουθήσετε προπτυχιακά μαθήματα στο αντικείμενο των γεωτρήσεων και της παραγωγής πετρελαίου για ένα εξάμηνο. Σε αυτήν την περίπτωση, το ΠΜΣ θα ολοκληρωθεί σε 4 εξάμηνα. Δεν υπάρχει επιπλέον χρέωση διδάκτρων για τα προπτυχιακά μαθήματα.
Μπορώ να κάνω αίτηση στο Πρόγραμμα χωρίς να έχω ακόμα ολοκληρώσει τις προπτυχιακές μου σπουδές;
Ναι, με την προϋπόθεση ότι έως την 1η Οκτωβρίου του νέου ακαδημαϊκού έτους θα έχετε λάβει το προπτυχιακό σας Δίπλωμα.
Γιατί να επιλέξω αυτό το ΠΜΣ;
Η δομή αυτού του ΠΜΣ συνδυάζει τα γνωστικά αντικείμενα του Μηχανικού, της Τεχνολογίας και της Διοίκησης Επιχειρήσεων (Business Engineering Science and Technology – MBEST) με 60 διδακτικές μονάδες (ECTS), καθώς και άλλα 30 ECTS από τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία. Επιπλέον, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Προγράμματος έχουν πρόσβαση σε εξειδικευμένα εργαστήρια και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας.
Πώς επιλέγετε τους υποψηφίους;
Υπάρχουν αντικειμενικά κριτήρια σχετικά με την επιλογή των υποψηφίων, όπως ο τύπος του βασικού πτυχίου, συνολική επίδοση, επίδοση στην αγγλική γλώσσα κ.λπ. Αν κριθεί απαραίτητο διενεργείται και συνέντευξη του υποψηφίου. Σημαντικό για εμάς είναι να διακρίνουμε ισχυρά κίνητρα, λόγω των οποίων ο υποψήφιος να θέλει να παρακολουθήσει το Μεταπτυχιακό μας Πρόγραμμα.
Πώς επιλέγετε τους φοιτητές που θα λάβουν οικονομική ενίσχυση;
Αυτό προκύπτει με συνδυασμό άριστης επίδοσης τόσο στις προπτυχιακές, όσο και στις μεταπτυχιακές σπουδές.
Είναι το ΠΜΣ κατάλληλο για γυναίκες υποψηφίους;
Σίγουρα ναι. Τα ποσοστά γυναικών στελεχών στη Βιομηχανία Πετρελαίου συνεχώς αυξάνουν σε όλες τις μεγάλες εταιρείες και οργανισμούς. Εκτός αυτού, αυτό το Πρόγραμμα συνδυάζει το τεχνικό αντικείμενο του Μηχανικού με τη Διοίκηση Επιχειρήσεων, κάτι που είναι ιδανικό για να χτίσετε ή να εξελίξετε την καριέρα σας.
Γιατί υπάρχει επιπλέον κόστος διαχείρισης των αιτήσεων της δεύτερης προθεσμίας;
Ο αριθμός των εισακτέων αποτελεί μια κρίσιμη παράμετρο για την οργάνωση του Προγράμματος. Καλωσορίζουμε τους υποψηφίους που κάνουν αίτηση καθυστερημένα, η επιπλέον χρέωση όμως συμβαίνει επειδή στην περίπτωση αυτή διαφοροποιείται αυτή μας η πολιτική και εφαρμόζεται μόνο στην περίπτωση κατά την οποία ο υποψήφιος γίνεται δεκτός. Οι υποψήφιοι που δεν έχουν ακόμα αποκτήσει το βασικό τους πτυχίο, μπορούν να κάνουν αίτηση πριν τις 7 Ιουλίου χωρίς επιπλέον επιβάρυνση.
Τι είναι η ερευνητική ελεύθερη εργαστηριακή πρόσβαση;
Στο ΔΙ.ΠΑ.Ε. – Πανεπιστημιούπολη Καβάλας έχουμε αναβαθμίσει τις εγκαταστάσεις μας, με μεγάλο χρηματικό κόστος. Η πολιτική μας (Rolware) επιτρέπει στους μεταπτυχιακούς μας φοιτητές να εργάζονται μαζί μας σε αυτές τις εγκαταστάσεις.
Μπορώ να εργαστώ στις εγκαταστάσεις σας ως μεταπτυχιακός φοιτητής;
Από το βασικό σχεδιασμό του ΠΜΣ προβλέπεται η εκπόνηση των περισσότερων ομαδικών εργασιών αλλά και της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας σε αυτές τις εγκαταστάσεις.
Είναι δύσκολο να εξοικειωθώ με τον εργαστηριακό εξοπλισμό;
Στα εργαστήρια του ΠΜΣ υπάρχουν κάποια όργανα που απαιτούν αρκετή εμπειρία, ενώ άλλα όχι. Οι τεχνικοί μας θα σας βοηθήσουν να αποκομίσετε το μέγιστο των γνώσεων και της εμπειρίας από τη χρήση τους, κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών σας.
Είναι υποχρεωτικό να αναλάβω εργαστηριακή δραστηριότητα;
Υπάρχουν κάποιες υποχρεωτικές εργαστηριακές ασκήσεις αλλά θα ήταν γενικά λάθος να παραλείψετε αυτό το κομμάτι. Για παράδειγμα, το όργανο σκέδασης ακτίνων-Χ μικρής γωνίας (SAXS) κοστίζει 300.000 € και είναι το μοναδικό στην Ελλάδα. Σκέφτεστε πραγματικά να παραλείψετε να ασχοληθείτε με αυτό;

MSc Brochure

Download our brochure (pdf)

Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.
Μετάβαση στο περιεχόμενο